In zorgcentrum de Hooge-Werf wordt elke vrijdagavond om 18.30 uur een weeksluiting gehouden, waarin volgens rooster de Protestantse Gemeenten predikanten, een Rooms-Katholieke pastor en de geestelijk verzorger van de Stichting De Waarden voorgaan. 

Spreuk

God beantwoordt knie-mail

Nieuws

Vrijdag 18 mei willen we u weer van harte uitnodigen om te komen eten bij het ouderendiner! Vanaf 17.00 uur gaan de deuren open (dat is aansluitend aan de ouderenmiddag), waarna we rond 17.30 uur zullen gaan beginnen met het diner. De toegang is gratis;