Wat nog te melden nu bijna alle kerkelijke activiteiten vanwege het zomerseizoen stoppen.

Dit geldt niet voor Bakkie Troost, de vierde bijeenkomst is op woensdag 20 juni in de Maranathakerk te Rhoon van half 11 tot 12 uur o.l.v. ds. Rob Maas.

We horen goede berichten over deze bijeenkomsten.

 

De commissie V. en T. bereidt zich voor op een nieuw seizoen. Verklappen kan ik vast dat er i.p.v. 1 filmavond er 2 zullen komen in het najaar en in het voorjaar 2019.

Er is contact gelegd met de Hervormde Gemeente te Rhoon. Met de vraag, zijn er mogelijkheden tot samenwerking. De commissie V. en T. hoopt op een positief antwoord.

Meesterschilder, Henk Helmantel viert zijn 50-jarig kunstenaarschap met een expositie van zijn werken in het Gouds museum. Het geeft een goed overzicht, Je kijkt je ogen uit en je blijft je verwonderen. Het thema is Geloof, Harmonie en Stilte.

Verder exposeert Pieter Bourbus  uit Gouda met een unieke collectie altaar schilderijen uit de 16e eeuw. Het museum is maandag gesloten. Verder iedere dag geopend van 11 tot 17 uur. Het is zeker de moeite van het bekijken waard.  Het museum ligt achter de Catharijnekerk. Zeker een bezoek waard.

 Namens de commissie V. en T. een groet,

 Ali Molenaar-Mudde

 

Er staan nog enkele activiteiten op het jaarprogramma van V. en T.

Allereerst, voor 1 juni kunt U zich nog aanmelden voor het abdijweekend van 22 t/m 24 juni. U bent te gast bij de abdij van Berne in Heeswijk  Dinther.

We eten met de broeders en doen mee met de getijdengebeden.

Kosten van het weekend zijn ca. 119 euro. Eten, drinken en slapen inbegrepen. Wil je meer informatie of wil je mee, bel dan naar Esther Roetman 0105017303.

 

28 mei. de laatste avond van de kring geloofsopvoeding. Voor ouders met kinderen van 0 tot 18 jaar waarbij ouders aan de hand van thema’s elkaar ontmoeten. Geleid door ds. Marianna v.d. Graaf, tel. 5011015. U bent welkom om 20.00 u. bij Györgyi  en Jan de Haas, Het Loo 35 te Poortugaal

De vierde morgen van Bakkie Troost is  op woensdag 20 juni 2018 van half 11 tot 12  uur in de Maranathakerk  te Rhoon. Een moment van luisteren naar elkaar, een lied, gedicht, of Bijbelgedeelte, de stilte om te gedenken en om uit te spreken, inlichtingen bij ds. R, Maas, tel 06-24820639

 

Heeft U afgelopen seizoen iets gemist? Dan zou het “Dichter bij het lied” kunnen zijn. Drie hele mooie bijeenkomsten in verschillende kerken in Rhoon en Poortugaal. Centraal stond een lied. Wat zegt het ons, Wie is de schrijver, de componist. Wat heeft men bewogen om dit lied te schrijven. We zongen en luisterden in stilte.

 

Namens de  commissie Vorming en Toerusting, Ali Molenaar- Mudde.

 

Spreuk

Jezus is niet dood.....

Hij heeft wel de Geest gegeven

Nieuws

Hallo!

Ik stel mij graag aan u en jullie voor. Ik ben de Activiteitencommissie van Protestants Poortugaal.

In het beleidsplan van onze gemeente is de vorming van een activiteitencommissie opgenomen. De kerkenraad heeft dit idee verder uitgewerkt. De activiteitencommissie bestaat uit twee personen, die door de kerkenraad zijn benoemd. Momenteel zijn dit Sara en Annet. De commissie valt onder eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad. De planning van grote, nieuwe activiteiten legt zij eerst voor aan de kerkenraad.