De Raad van Kerken Albrandswaard is een platform van representanten van de Protestantse Gemeenten van Poortugaal en Rhoon, alsmede van de RK-parochie van Albrandswaard en de Remonstrantse Kerk Rotterdam/Albrandswaard.


Enkele contactpersonen die zitting hebben in de raad van kerken namens de protestantse gemeenten:

- Mw Ds. M.J. van de Graaf,
- Dhr. Ds. B. Scholten,
- Dhr. P. Vis
- Mw. A. Verwaal, secretaris, contact: Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken. .

Voorzitter is dhr. H. van der Linden van de parochie van de St Willibrorduskerk te Rhoon


De voornaamste werkzaamheden van de raad zijn:

  1. Het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende plaatselijke kerken.

  2. Het onderhouden van externe contacten namens de in de raad vertegenwoordigde kerken.

  3. Het fungeren als ontmoetingsplaats voor parochie en gemeenten.

  4. Het organiseren van de jaarlijkse gebedsdienst voor de eenheid van de christenen, de gesprekskring Vrouw en Geloof en een gesprekskring in Zorgcentrum De Klepperwei.

  5. Het verzorgen van een huis-aan-huis-folder, waarin staat aangegeven welke diensten er rond Kerst in Albrandswaard worden gehouden.

Spreuk

De dag dat Jezus terugkomt is niet te berekenen....

Maar je moet er wel rekening mee houden!

Nieuws

Vrijdag 18 mei willen we u weer van harte uitnodigen om te komen eten bij het ouderendiner! Vanaf 17.00 uur gaan de deuren open (dat is aansluitend aan de ouderenmiddag), waarna we rond 17.30 uur zullen gaan beginnen met het diner. De toegang is gratis;