Boven Psalm 17 staat: een gebed van David. Het gebed begint met: ‘Luister, Heer, ik vraag om recht, luister naar mijn smeken.’ Uit het vervolg van de psalm kunnen we afleiden dat David te lijden heeft van vijanden. Mensen die hem naar het leven staan. We kunnen niet opmaken uit de tekst in welke situatie deze Psalm speelt, alleen dat er mensen zijn die hopen op zijn val.

Wat bijzonder is in deze klacht van David is dat hij als het ware God wil overtuigen dat Hij hem wel moet helpen, omdat hij, David, onberispelijk is in zijn gedrag. Hij zegt: ‘als U mij in mijn hart zou peilen, vindt U niets in mijn nadeel. Hij liegt niet, doet niet aan roof of geweld. In alles leeft hij naar Gods woord en volgt hij het spoor van God.
Als je dat zo leest is David echt een heilige. Iemand op wie niets aan et merken is. Maar uit de verhalen over David kunnen we afleiden dat hij ook een gewoon mens is met zijn fouten en gebreken.
Toch durft David het aan om zijn onschuld naar God toe vast te houden. Omdat hij weet dat God ook vergeeft. Hij, David, is in wezen geen slecht mens. Wanneer Samuël David zalft tot koning zegt God: ‘Dit is een man naar mijn hart.’
In alles vertrouwt David op God. ‘Wie bij U schuilen redt U van uw tegenstanders’, zingt hij. Heel mooi schrijft hij ‘Behoedt mij als de appel van uw oog.’ Wij kennen de uitdrukking dat iemand een ‘oogappel’ heeft. Dat is iemand die een streepje voor heeft. De psalmdichter zou graag willen dat God hem zo zou zien. En hem zou beschermen tegen de tegenstanders.

Psalm 17 laat ons zien dat wie op God vertrouwen, op zijn hulp mogen rekenen. Dat wie zich houdt aan Gods regels en in de voetsporen van Hem gaan bij Hem mag wegschuilen als er gevaar dreigt. Want dat zijn zijn geliefden, zijn ‘appels van het oog”. Die redt Hij uit gevaren.
Want Godt behoed zijn ‘oogappels’.

Ds L.J Scholten

Spreuk

Heer, leer mij te accepteren wat ik niet kan veranderen, geef mij de moed om te veranderen wat ik kan veranderen en wijsheid om het verschil te weten

Nieuws

 

Zondag  20 mei                  Pinksteren                      kleur: rood

Z.W.O. dienst in kerkgebouw De Haven

Bevestiging ambtsdragers

 

Kerkdienst  9.30 u.        Ds. M.H. v.d. Graaf

Collecten:                      Diaconie bloemendienst / Kerkbeheer

Deurcollecte:                  zending