Doe mee aan de Kring van gebed

 

In de week van 3 juni

Vragen we je te bidden voor: een gezegende gemeenteavond op 11 juni

Vragen we je te danken voor: de leden van de band die diensten in onze gemeente begeleidt

 

In de week van 10 juni

Vragen we je te bidden voor: de jongeren die deze week uitslag van hun examens krijgen

Vragen we je te danken voor: de inzet van de leiding van het jeugdkamp

 

In de week van 17 juni

Vragen we je te bidden voor: mensen voor wie Vaderdag een moeilijke dag is.

Vragen we je te danken voor: allen die liefdevol vader zijn of liefdevol zoáls een vader zijn voor anderen.

 

Als je het fijn vindt om samen met anderen te bidden: kerkgebouw De Haven is daarvoor weer open op donderdag 14 juni, waar we bidden van 18.30 tot 19.00 uur.

Doe mee aan de Kring van gebed!

Doe mee aan de Kring van Gebed!
Bidden is belangrijk, danken net zo belangrijk. Bidden en danken geeft
ongekende kracht. Ook ons gemeente-zijn wordt gedragen door voorbede
en dankgebed voor elkaar, voor iedereen die op de een of andere manier
aan het werk is in de gemeente en voor alles wat er in de gemeente
gebeurt, besproken en besloten wordt.
We hopen natuurlijk dat u en jullie allemaal op z’n tijd bidden en danken
voor de gemeente.
We willen aan deze dank- en voorbeden echter ook graag een
gezamenlijke vorm geven. Want bidden heeft en geeft kracht en samen
bidden des te meer.
Daarom roepen we u en jullie allemaal op om mee te doen aan de Kring
van Gebed!
Dat is een laagdrempelige manier om samen te bidden voor de gemeente
en voor elkaar. Daarvoor hoef je niet daadwerkelijk bij elkaar te komen,
maar je kunt ook gewoon in je eigen huis meedoen.
Elke week zullen we jullie vragen om in die week voor één onderdeel van
het gemeente-zijn in het bijzonder te bidden en voor één onderdeel van het
gemeente-zijn in het bijzonder te danken.
Dat kan gewoon thuis, in uw persoonlijke gebeden of in uw gezamenlijke
gebeden als partners of gezin.
Dat kan ook in de gewone samenkomsten van de gemeente, die er op
allerlei manieren al zijn en waarin gebed vaak een plaats heeft.
Dat zal worden gedaan in de zondagse erediensten.
En voor wie dat wil, kan dat ook door op een doordeweekse dag samen te
komen, wanneer de kerk speciaal hiervoor open zal zijn.
Op al die manieren zijn we dan met elkaar verbonden in een Kring van
Gebed!
Hoe weet u elke week voor welke punten uw dankgebed en voorbede wordt
gevraagd?
- Het zal in de kerkdiensten worden meegedeeld bij de pastorale
mededelingen, want ook daarvan hopen we dat iedereen die
meeneemt in de gebeden thuis.
- Het zal worden meegedeeld via het kerkblad en op de website.
- Elke maandag zal er bovendien een e-mail worden gestuurd aan
iedereen die aangeeft de gebedspunten graag per mail te willen
ontvangen. En er zal een WhatsApp worden gestuurd aan iedereen die
aangeeft de gebedspunten graag per WhatsApp te willen ontvangen.
Voordeel hiervan is, dat het actueler kan zijn dan het kerkblad én dat het
minder vrijblijvend is: het roept je niet alleen op om de gebedspunten te
lezen, maar ook om er daadwerkelijk voor te bidden en te danken.
Daarom hopen we dat velen van u en jullie ons laten weten, mee te willen
doen aan deze kring van gebed door via mail of WhatsApp de
gebedspunten te ontvangen. Dat kan door je e-mailadres of 06-nummer te
mailen aan Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.
Welkom in de kerk
Zoals gezegd, kunt u aan deze Kring van Gebed (anders dan bij een
gebedskring) gewoon thuis meedoen. Maar wie het fijn vindt om
daadwerkelijk samen te bidden, is daarvoor elke twee weken van harte
welkom in kerkgebouw De Haven.
Om de week zal op donderdagavond van 18.30-19.00 uur gebeden worden
voor de gebedspunten die in die weken centraal staan én voor andere
zaken in de gemeente en de kerk die door de deelnemers worden
aangedragen. Ten minste één van beide predikanten is dan in de kerk
aanwezig om het gezamenlijke gebed te begeleiden.
Ook dit is een laagdrempelig samenzijn, dat wil zeggen: u mag zelf
gebeden uitspreken, maar dat hoeft niet, u kunt ook in stilte meebidden met
de predikant en anderen.
Als u liever niet samenkomt of verhinderd bent om op de aangegeven tijd te
komen, maar u vindt het wel mooi om op dat moment met elkaar verenigd
te zijn in gebed, dan kunt u op datzelfde moment thuis meebidden. Er wordt
op de aangegeven data en tijdstippen áltijd gebeden in de kerk, dit is nu
eens een activiteit die nooit zal vervallen bij gebrek aan deelname. Want
ook al zou alleen de predikant op dat moment in de kerk aanwezig zijn, ook
dan bidt hij/zij in dat half uur daar voor de gemeente(leden) en de kerk.
Met deze samenkomsten beginnen we op donderdag 2 oktober en daarna
om de 2 weken.
De data waarop in de komende maanden de kerk open is voor gezamenlijk
gebed: 2 oktober, 16 oktober, 29 oktober (let op: eenmalig op woensdag
vanwege een vroege activiteit in De Haven op donderdag), 13 november,
27 november, 11 december.
Met Kerst slaan we over, om in het nieuwe jaar weer samen te komen op 8
januari.

Spreuk

De dag dat Jezus terugkomt is niet te berekenen....

Maar je moet er wel rekening mee houden!

Nieuws

Op woensdag 20 juni geeft gospelkoor Relight o.l.v. Carina Schutte een zomerconcert. Medewerking zal worden verleend door Interkerkelijk jongerenkoor Vaya con Dios uit Zuidland o.l.v. Cor Meijboom.

Het concert vindt plaats in kerkgebouw De Haven, Emmastraat 9 Poortugaal.

Aanvang van het concert is 20.00 uur, de zaal gaat 19.45 uur open. De toegang is gratis en een ieder is van harte welkom. Collecte bij de uitgang.

Bezoek ook onze Facebookpagina: Gospelkoor Relight Poortugaal

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Simone Volckmann namens gospelkoor Relight