Doe mee aan de Kring van gebed

 

In de week van 22 april

Vragen we je te bidden voor: het Koningshuis.

Vragen we je te danken voor: alle mensen die zich inzetten voor de kinderactiviteiten op Koningsdag.

 

In de week van 29 april

Vragen we je te bidden voor: mensen die ongewild kinderloos zijn.

Vragen we je te danken voor: de inzet van alle medewerkers in het jeugdwerk van onze gemeente.

 

In de week van 6 mei

Vragen we je te bidden voor: allen die in onvrijheid leven en in oorlogssituaties.

Vragen we je te danken voor: dat wij in vrijheid ons geloof kunnen belijden en onze feestdagen kunnen vieren.

 

In de week van 13 mei

Vragen we je te bidden voor: alle jongeren die examen doen de komende weken.

Vragen we je te danken voor: allen die liefdevol moeder zijn of liefdevol zoáls een moeder zijn voor anderen.

 

Als je het fijn vindt om samen met anderen te bidden: kerkgebouw De Haven is daarvoor weer open op donderdagen 19 april, 3 en 17 mei, waar we bidden van 18.30 tot 19.00 uur.

Doe mee aan de Kring van gebed!

Doe mee aan de Kring van Gebed!
Bidden is belangrijk, danken net zo belangrijk. Bidden en danken geeft
ongekende kracht. Ook ons gemeente-zijn wordt gedragen door voorbede
en dankgebed voor elkaar, voor iedereen die op de een of andere manier
aan het werk is in de gemeente en voor alles wat er in de gemeente
gebeurt, besproken en besloten wordt.
We hopen natuurlijk dat u en jullie allemaal op z’n tijd bidden en danken
voor de gemeente.
We willen aan deze dank- en voorbeden echter ook graag een
gezamenlijke vorm geven. Want bidden heeft en geeft kracht en samen
bidden des te meer.
Daarom roepen we u en jullie allemaal op om mee te doen aan de Kring
van Gebed!
Dat is een laagdrempelige manier om samen te bidden voor de gemeente
en voor elkaar. Daarvoor hoef je niet daadwerkelijk bij elkaar te komen,
maar je kunt ook gewoon in je eigen huis meedoen.
Elke week zullen we jullie vragen om in die week voor één onderdeel van
het gemeente-zijn in het bijzonder te bidden en voor één onderdeel van het
gemeente-zijn in het bijzonder te danken.
Dat kan gewoon thuis, in uw persoonlijke gebeden of in uw gezamenlijke
gebeden als partners of gezin.
Dat kan ook in de gewone samenkomsten van de gemeente, die er op
allerlei manieren al zijn en waarin gebed vaak een plaats heeft.
Dat zal worden gedaan in de zondagse erediensten.
En voor wie dat wil, kan dat ook door op een doordeweekse dag samen te
komen, wanneer de kerk speciaal hiervoor open zal zijn.
Op al die manieren zijn we dan met elkaar verbonden in een Kring van
Gebed!
Hoe weet u elke week voor welke punten uw dankgebed en voorbede wordt
gevraagd?
- Het zal in de kerkdiensten worden meegedeeld bij de pastorale
mededelingen, want ook daarvan hopen we dat iedereen die
meeneemt in de gebeden thuis.
- Het zal worden meegedeeld via het kerkblad en op de website.
- Elke maandag zal er bovendien een e-mail worden gestuurd aan
iedereen die aangeeft de gebedspunten graag per mail te willen
ontvangen. En er zal een WhatsApp worden gestuurd aan iedereen die
aangeeft de gebedspunten graag per WhatsApp te willen ontvangen.
Voordeel hiervan is, dat het actueler kan zijn dan het kerkblad én dat het
minder vrijblijvend is: het roept je niet alleen op om de gebedspunten te
lezen, maar ook om er daadwerkelijk voor te bidden en te danken.
Daarom hopen we dat velen van u en jullie ons laten weten, mee te willen
doen aan deze kring van gebed door via mail of WhatsApp de
gebedspunten te ontvangen. Dat kan door je e-mailadres of 06-nummer te
mailen aan Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.
Welkom in de kerk
Zoals gezegd, kunt u aan deze Kring van Gebed (anders dan bij een
gebedskring) gewoon thuis meedoen. Maar wie het fijn vindt om
daadwerkelijk samen te bidden, is daarvoor elke twee weken van harte
welkom in kerkgebouw De Haven.
Om de week zal op donderdagavond van 18.30-19.00 uur gebeden worden
voor de gebedspunten die in die weken centraal staan én voor andere
zaken in de gemeente en de kerk die door de deelnemers worden
aangedragen. Ten minste één van beide predikanten is dan in de kerk
aanwezig om het gezamenlijke gebed te begeleiden.
Ook dit is een laagdrempelig samenzijn, dat wil zeggen: u mag zelf
gebeden uitspreken, maar dat hoeft niet, u kunt ook in stilte meebidden met
de predikant en anderen.
Als u liever niet samenkomt of verhinderd bent om op de aangegeven tijd te
komen, maar u vindt het wel mooi om op dat moment met elkaar verenigd
te zijn in gebed, dan kunt u op datzelfde moment thuis meebidden. Er wordt
op de aangegeven data en tijdstippen áltijd gebeden in de kerk, dit is nu
eens een activiteit die nooit zal vervallen bij gebrek aan deelname. Want
ook al zou alleen de predikant op dat moment in de kerk aanwezig zijn, ook
dan bidt hij/zij in dat half uur daar voor de gemeente(leden) en de kerk.
Met deze samenkomsten beginnen we op donderdag 2 oktober en daarna
om de 2 weken.
De data waarop in de komende maanden de kerk open is voor gezamenlijk
gebed: 2 oktober, 16 oktober, 29 oktober (let op: eenmalig op woensdag
vanwege een vroege activiteit in De Haven op donderdag), 13 november,
27 november, 11 december.
Met Kerst slaan we over, om in het nieuwe jaar weer samen te komen op 8
januari.

Spreuk

God beantwoordt knie-mail

Nieuws

Vrijdag 18 mei a.s. is er weer een gezellige middag voor de ouderen van onze gemeente in De Haven. Onder het genot van een hapje en een drankje hopen we weer velen van u te mogen ontmoeten.

Er is weer een mooi, gevarieerd  programma samengesteld