Diensten

Alle diensten zijn gezamenlijk, aanvang 9.30 uur. Zie de agenda of het rooster voor informatie over in welk kerkgebouw de dienst gehouden zal worden. Na elke dienst is er de mogelijkheid om gezamenlijk een kopje koffie te drinken.

 

Kerkgebouwen

De PKN gemeenten in Poortugaal maken gebruik van de Dorpskerk aan de Groene Kruisweg en Kerkgebouw De Haven aan de Emmastraat 9. Meer informatie over de historie van beide kerkgebouwen kan gevonden worden onder het menu 'Gebouwen & Historie'

 

Predikanten

De volgende predikant is verbonden aan de Protestantse Gemeenten van Poortugaal:

- mw. ds. M.H. van de Graaf, Molenweg 19, tel. 5011015

 

 

Organisten

Coördinatie van de organisten voor kerkgebouw De Haven wordt gedaan door Mw. I. Luijten

Coördinatie van de organisten voor de Dorpskerk wordt gedaan door mevrouw T. Riedijk

 

Kosters

In beide kerkgebouwen is er een kosterspool van vrijwilligers. Coördinatie wordt gedaan door:

- Dorpskerk: Mevr. K. de Zeeuw, tel. 5067067

- De Haven: A. Wilhelm, tel. 5014210

 

Kindernevendienst

Voor kinderen van 4 - 12 jaar elke zondag, tenzij anders vermeld in het rooster of de agenda. Zie ook het artikel over kindernevendienst.

Contactpersonen:

- dhr. Piet van de Berg, tel. 5013583

- mv. Anja van Klaveren, tel 5014962 

 

Tienernevendienst

Voor kinderen van 12 - 18 jaar elke eerste zondag van de maand.

Contactpersonen:

- dhr. Piet van de Berg, tel. 5013583

 

Kinderoppas

Voor de allerkleinsten is er 's zondags vanaf 9.15 uur oppas in De Haven of in de school tegenover de kerk als de dienst in de Dorpskerk is. Contactpersoon:

-  mw. Michelle van der Winden, tel. 8425880

 

Ringleiding

Is aanwezig in beide gebouwen. Om hier in de Dorpskerk gebruik van te maken, wordt geadviseerd om aan de binnenzijde van de pilaren plaats te nemen.

 

Kerktelefoon

Er is een kerktelefoon systeem aanwezig in beide kerkgebouwen. Diensten in beide gebouwen kunnen gevolgd worden via het zelfde systeem. Voor informatie over kerktelefoon kunt u de Diaconie.

 

Kerkauto

Voor mensen die de tocht naar het kerkgebouw niet meer zo gemakkelijk op eigen kracht kunnen maken, kan er vervoer worden georganiseerd. Voor vragen en aanmeldingen kunt u zich wenden tot dhr. E.F.W. Snijders, tel. 5015026 en Dhr. P. Vis (tel. 5017256). Het rooster vindt u in het kerkblad.

 

Bloemendienst

Elke zondagse dienst staan er bloemen in de kerk. De bloemen hebben in de dienst een symbolische waarde; ze zijn telkens opnieuw stille getuigen van de rijkdom van de schepping. Daarom geven wij bloemen in dank een plekje in de dienst en worden ze daarna als groet van de gemeente bij een gemeentelid bezorgd. Voor informatie over de bloemendienst kunt contact opnemen met Mw. M. Den Ouden (tel. 5017848).

Spreuk

Jezus is niet dood.....

Hij heeft wel de Geest gegeven

Nieuws

 

Zondag  20 mei                  Pinksteren                      kleur: rood

Z.W.O. dienst in kerkgebouw De Haven

Bevestiging ambtsdragers

 

Kerkdienst  9.30 u.        Ds. M.H. v.d. Graaf

Collecten:                      Diaconie bloemendienst / Kerkbeheer

Deurcollecte:                  zending