Het gebouw De Kapel is een activiteitencentrum van de Protestantse Gemeenten van Poortugaal dat beheerd wordt door de Hervormde Stichting voor Gemeente- opbouw en Gemeenschapsvorming. 


 


Trefcentrum De Kapel is te vinden aan de Achterweg 16 in Poortugaal. Informatie bij Mevr. Cl. van Langeveld, tel. 5019112

Voor een beschrijving van het verleden van dit gebouw klikt u hier.


Spreuk

Genade: Niet goedkoop, wel gratis

Maand Kalender
loader
Nieuws

 

Op woensdag 20 mei a.s., de woensdag tussen Hemelvaart en Pinksteren, zal voor de ouderen in onze gemeente een gezellige middag georganiseerd worden.

Wat we gaan doen die middag is nog niet bekend.

We weten wel dat het zich zal afspelen in De Haven en dat het in de middag zal zijn. Een gezellig samenzijn, daar gaan we in ieder geval vanuit.

 

Er worden geen persoonlijke uitnodigingen verstuurd dus let op het volgende kerkblad, daarin vindt u meer informatie.

 

Noteert u in ieder geval vast de datum!