Het gebouw De Kapel is een activiteitencentrum van de Protestantse Gemeenten van Poortugaal dat beheerd wordt door de Hervormde Stichting voor Gemeente- opbouw en Gemeenschapsvorming. 


 


Trefcentrum De Kapel is te vinden aan de Achterweg 16 in Poortugaal. Informatie bij Mevr. Cl. van Langeveld, tel. 5019112

Voor een beschrijving van het verleden van dit gebouw klikt u hier.


Spreuk

Genade: Niet goedkoop, wel gratis

Maand Kalender
loader
Nieuws

Bent u ook zo nieuwsgierig naar de stand van zaken m.b.t. het gebouwentraject?

 

De gezamenlijke kerkenraad nodigt u/jullie van harte uit voor de inloopavond op VRIJDAG 31 OKTOBER A.S. in gebouw De Haven. Binnenlopen kan tussen 19.00 en 21.30 uur. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u tekeningen, het ruimtelijk programma van eisen alsmede de financiële zaken tot u nemen.

Voor vragen en opmerkingen zijn leden van het 7-mansoverleg, colleges van kerkrentmeesters en kerkenraadsleden aanwezig.

 

De mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van de kerkauto, zodat u gehaald en gebracht kunt worden. Belt u hiervoor gerust dhr. E. Snijders (5015026) of dhr. P. Vis (5017256).

 

Komt allen! Wij rekenen op u!

 

Namens de beide kerkenraden,

Johan Kijzerwaard