Het gebouw De Kapel is een activiteitencentrum van de Protestantse Gemeenten van Poortugaal dat beheerd wordt door de Hervormde Stichting voor Gemeente- opbouw en Gemeenschapsvorming. 


 


Trefcentrum De Kapel is te vinden aan de Achterweg 16 in Poortugaal. De Kapel is niet meer beschikbaar voor verhuur. Overige informatie bij Mevr. Cl. van Langeveld, tel. 5019112

Voor een beschrijving van het verleden van dit gebouw klikt u hier.


Spreuk

Alleen bidden als er problemen zijn, is hetzelfde als alleen naar je vader gaan als je geld nodig hebt

Nieuws

Uitnodiging Pinkster-ontmoetingsmiddag oudere gemeenteleden

Vrijdag 13 mei worden alle gemeenteleden van 70 jaar en ouder uitgenodigd voor een gezellige middag in De Haven, Emmastraat 9.

Er is weer een mooi programma samengesteld dat begint om 15.00 uur. Er is veel om naar te luisteren, mee te zingen en gezellig bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Om 17.00 u. willen we afsluiten.

Bent u nog geen 70 jaar maar wilt u toch graag komen, dan bent u vanzelfsprekend ook van harte welkom. Als u graag wilt komen en u kunt dat niet op eigen gelegenheid, geeft u zich dan op bij Marian Vis, tel. 5017256 of bij Eric Snijders, tel. 5015026.Zij zullen er dan, samen met een aantal vrijwilligers, voor zorgen dat u wordt opgehaald en thuisgebracht.

We hopen u te mogen begroeten op vrijdagmiddag 13 mei a.s. in De Haven. Start programma:15.00 uur. De deur is open vanaf 14.30 uur. Namens predikanten en ouderlingen Anneke Chin-A-Fat