Het gebouw De Kapel is een activiteitencentrum van de Protestantse Gemeenten van Poortugaal dat beheerd wordt door de Hervormde Stichting voor Gemeente- opbouw en Gemeenschapsvorming. 


 


Trefcentrum De Kapel is te vinden aan de Achterweg 16 in Poortugaal. De Kapel is niet meer beschikbaar voor verhuur. Overige informatie bij Mevr. Cl. van Langeveld, tel. 5019112

Voor een beschrijving van het verleden van dit gebouw klikt u hier.


Spreuk

Alleen bidden als er problemen zijn, is hetzelfde als alleen naar je vader gaan als je geld nodig hebt

Nieuws

Zondag 15 mei Pinksteren

Kerkgebouw De Haven ZWO – dienst - Belijdenis en doop

Kerkdienst 9.30 u. Ds. L.J. Scholten

Organist: Pieter Meyboom Kerkauto: Eric Snijders tel. 5015026 R. Dubel tel. 5017159 Wanmolen: Mw. Vrijhof en Mw. v.d. Ent

 

Zondag 22 mei Dorpskerk kleur: groen

Kerkdienst 9.30 u. Ds. M.H. v.d. Graaf

Organist: Thea Verhagen

Kerkauto: A. Goossens tel. 5014721 Mw. A. Verwaal tel. 5010230 Wanmolen: Fam. Barendregt en Fam. Gouw

 

Zondag 29 mei Kerkgebouw De Haven kleur: groen

Kerkdienst 9.30 u. Dhr. E. de Jongh, Rhoon

Organist: Vincent van Dam  Kerkauto: P. Meyboom, tel. 5012736 Mw. E. v. Zaanen tel. 5019532 Wanmolen: Mw. V.d. Zwaag 

 

 

Diensten in Delta Psychiatrisch Centrum

Zondag 10.00 u. Pastor M. van Dijk

Zondag 10.00 u. Ds. L.J. Scholten

 

Weeksluitingen in Geriatrisch centrum Hooge – Werf Elke vrijdagavond om 18.30 uur.

Vrijdag 13 mei Pastor Ben van Dam

Vrijdag 20 mei Ds M.H. v.d. Graaf

Vrijdag 27 mei Mw J. van Rosmalen

Vrijdag 10 juni Geen weeksluiting ivm avondvierdaagse