Geschiedenis

De Protestantse Gemeenten Poortugaal hebben een kerkgebouw waarvan de eerste sporen terug gaan tot 1180, een prachtig gebouw met een rijke historie. Over het gebouw is al het nodige geschreven. Op deze pagina vindt u een beschrijving van de kerk en zijn geschiedenis door N.L. van Dinther, de auteur van Sprokkels uit Poortugaals Historie. Verder een artikel van onze voormalig koster, dhr. B.H.J. Wassink.

Heeft u nog aanvullende informatie, neem dan contact met ons op.

Sprokkels uit Poortugaals Historie, een uitgave van de gemeente Poortugaal uit 1977. Pernis, Hoogvliet, Poortugaal en Rhoon alsmede verdwenen en bestaande merkwaardigheden in het westelijk gedeelte van het eiland West IJsselmonde door J. Verheul (uitgave boekhandel Voskamp Hoogvliet)


Orgels

De dorpskerk heeft al jaren een monumentaal orgel, dat in 1860 door de firma Kam is gebouwd. Het voldoet voortreffelijk voor de begeleiding van de gemeentezang en voor het geven van orgelconcerten. Voor het begeleiden van koren en de eigen cantorij is de afstand van de organist/dirigent tot de plaats waar het koor opgesteld staat te groot. Reden voor de dirigent van de cantorij en organist Gertjan Schalkoord uit te kijken naar een betere oplossing. Hij liet aan zijn uitgebreide kennissenkring van orgelvrienden weten dat de kerk op zoek was naar een koororgel. In het voorjaar van 2006 kreeg hij een telefoontje van een Brabantse organist dat er in zijn kerk een University pedaalharmonium ongebruikt stond. Men kon het orgel wel komen halen. Het harmonium heeft twee klavieren en een externe luchtvoorziening. Gertjan Schalkoord heeft het geheel schoon gemaakt en gestemd en het functioneert prima. Toen het harmonium net in de kerk stond nam een andere orgelvriend contact met hem op dat er, ook in de provincie Brabant, een koororgel stond in een kerk die inmiddels gesloten was. In deze St. Pauluskerk stond het Pelsorgel en dit instrument kon men voor een symbolisch laag bedrag overnemen. Het orgel heeft 6 stemmen, een klavier en een aangehangen pedaal. Het orgel moest wel helemaal uit elkaar gehaald worden om te kunnen worden vervoerd. Met hulp van gemeenteleden en het gratis vervoer door Transportbedrijf Van der Elst is het orgel met een minimum aan kosten naar Poortugaal gekomen. In de kerk is alles weer opgebouwd en werden nieuwe zijwanden en enkele ornamenten geplaatst.

 

Zo is de Dorpskerk van Poortugaal ineens drie orgels rijk. Tijdens de feestelijke ingebruikneming op 29 november 2006 werd er door drie organisten op de orgels gespeeld. Voor deze avond werd een interessant programma opgesteld, waarin bovengenoemde instrumenten afzonderlijk, maar ook in combinatie met het monumentale hoofdorgel werden bespeeld. Een van de hoogtepunten was ongetwijfeld het werk dat Miguel Lopez (1669- 1723) componeerde voor 3 orgels. De uitvoerenden waren: Gertjan Schalkoord (organist te Poortugaal), Frans Bullens (organist van de St. Laurentiuskerk te Dongen) en Jan Willems (organist van de St. Bavokerk te Raamsdonk). Ook Ilse Willems (sopraan en fluit) werkte mee aan dit concert.

 

Herenigingsdoek

Ter gelegenheid van het samengaan der kerken, de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken van Nederland en de Lutherse kerk, verenigd in de Protestantse Kerk Nederland is in Poortugaal een ‘’herenigingsdoek’’  vervaardigd.

Dit doek is ontworpen door Ge Albers, gemaakt door verschillende dames uit de Hervormde en Gereformeerde kerk en onthuld op 1 juni 2004.

 

Het bestaat uit twee delen, waarvan oorspronkelijk het ene in de dorpskerk en het andere in kerkgebouw De Haven hing. Bij hoogtijdagen met een gezamenlijke dienst werden ze samengebracht. Momenteel hangen beide delen in de dorpskerk om het doek te beschermen voor schade door het doorlopend verplaatsen, aangezien alle diensten nu gezamenlijk zijn.

Meer informatie over het herenigingsdoek vind u in het artikel over het Herenigingsdoek.


Voor meer informatie over de grafzerken, grafkelders, kerkklokken, predikantsbord, rouwbord, Antependia en Herenigingsdoek klikt u op Rondwandeling in het menu.

Spreuk

Maak van je knelpunten knielpunten

Nieuws

Hallo!

Ik stel mij graag aan u en jullie voor. Ik ben de Activiteitencommissie van Protestants Poortugaal.

In het beleidsplan van onze gemeente is de vorming van een activiteitencommissie opgenomen. De kerkenraad heeft dit idee verder uitgewerkt. De activiteitencommissie bestaat uit twee personen, die door de kerkenraad zijn benoemd. Momenteel zijn dit Sara en Annet. De commissie valt onder eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad. De planning van grote, nieuwe activiteiten legt zij eerst voor aan de kerkenraad.