Witte donderdag

Toelichting bij de schikking op de Avondmaalstafel.

 

Het kruis staat centraal in de Paastijd, als symbool van lijden. Vanavond beseffen we dat Jezus’ lijden nabij komt. Het kruis is echter ook een verwijzing naar het opstaan uit het lijden; naar de levensboom.

Een boom die stevig staat, is geplant aan stromend water, vrucht draagt en tot leven komt. Zo mogen we ook ons geloof, ons gemeenteleven zien. Groene takken rond het kruis geven hoop op dit leven weer. De schaal  met water, de doek, een pot witte viooltjes ( symbool van nederigheid, dienstbaarheid) verwijzen naar de voetwassing.

 

Goede vrijdag

Toelichting bij de symbolische schikking rond het kruis.

Het kruis staat voor velen in deze tijd van Pasen centraal; als beeld van lijden, zowel het persoonlijke lijden van Jezus, als van ons als mens. Daarnaast is het een verwijzing naar het lijden om ons heen, dichtbij en veraf op onze wereld.

Het kruisbeeld is deze avond behangen met zwarte doeken en jute; tekenen van rouw. Een doornenkroon is aan het kruis gehangen; Jezus’ kroon…..

 

Stille zaterdag

Toelichting bij de symbolische schikking rond het kruis.

 

Van donker naar licht. In deze nacht mogen we de overgang van de donkerte naar het Licht ervaren. De overgang  van de rouw, de donkerte van het graf naar de hoop, het licht van Pasen. De Paaskaars wordt de kerk binnengedragen, als symbool van dit feest.

De grote witte steen is weggerold van het graf, Windselen zijn achtergebleven. Er is ruimte gekomen om in het vroege morgenlicht In de groene tuin (teken van hoop) de Levende te ontmoeten.

 

Paasmorgen

Toelichting bij de symbolische schikking rond de Paaskaars.

De weggerolde steen, een leeg graf, de ruimte is onbegrensd……………. Ruimte om in het vroeg morgenlicht in de tuin De Levende te ontmoeten. Het Kruis is een bloeiend, levend Kruis geworden; een levensboom. Zo willen we gemeente zijn; als een boom vol leven, waarin vogels wonen, alle soorten vogels die er zijn.

Spreuk

Maak van je knelpunten knielpunten

Maand Kalender
loader
Nieuws
Woensdag 5 november is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. Dan danken we God voor al het goede dat Hij ons in het afgelopen jaar heeft toevertrouwd en dat er zegen rustte op ons werk.
Dorcas organiseert de voedselactie in de week van zondag 2 tot en met zondag 9 november. De actie is bedoeld om stil te staan bij de zegen van ‘gewas en arbeid’ en anderzijds om concreet mee te leven met mensen
in nood en bittere armoede. Wij doen daar in Poortugaal aan mee op twee momenten:
-  woensdag 5 november; dan kunnen gemeenteleden boodschappen (zie het lijstje onderaan dit bericht) afgeven in de kerk, voor of na de dienst;
-  zaterdag 8 november; dan kunnen gemeenteleden (of niet gemeenteleden) boodschappen afgeven in de Haven of bij de ingang van de Plus Supermarkt.