WITTE DONDERDAG


Toelichting bij de symbolische schikking

 

Johannes 17 :Het Hogepriesterlijk gebed

‘Opdat de liefde,waarmee Gij mij liefgehad hebt,in hen zij en Ik in hen’.

 

Op deze dag uit zich de LIEFDE en ZORG voor de discipelen van Jezus

en hun uitzending in de wereld zich in de voetwassing.

De schikking verbeeldt het ‘levend water ‘dat wordt uitgegoten

- ook voor ons-

Er zijn 12 bloemen :voor iedere discipel één:

-allen zijn gekend:net als wij-

 

GOEDE VRIJDAG

 

Toelichting bij de symbolische schikking

 

Joannes 19: Zie de mens

 

-De Kruisiging-

 

Aan het kruis hangt een doornenkroon.

Jezus wordt bespot: ‘de soldaten vlochten een kroon van doornen ‘

In de kroon is Judaspenning verwerkt:

-loon van het verraad-

 

Het zwarte doek verbeeldt het kleed dat Jezus omgehangen kreeg.

 

Bloeddruppels die tijdens de kruisgang op de grond vielen veranderden

volgens een legende in rode bloemen.

Zij zijn aan de voet van het kruis geplaatst.

 

STILLE ZATERDAG

Toelichting bij de symbolische schikking

 

In Stilte komen wij de kerk binnen:

- de stilte van het GRAF -

De gebeurtenissen van de laatste dagen galmen nog na:

alles lijkt duister en doods.

Er is geen kleur te zien:vandaar de donkere doeken bij het kruis.

Alles is nog stil,het gaf nog gesloten achter een grote steen.

Toch gloort er Hoop in de duisternis.

In een schikking zijn er naast donkere,dorre takken

lichte bloemen te zien.

Er is ook het licht van een kaars:

in deze nacht komt

- HET LICHT VAN PASEN -

ons tegemoet!

 

PAASMORGEN

 

Toelichting bij de symbolische schikking

 

Bij alle beproevingen van de laatste dagen is Jezus niet alleen;

- God zorgt voor hem -

Nu worden wij door de OPSTANDING van Jezus geroepen:

- zorg voor de ander -

 

Dit door de ander te omringen met een mantel vol zorg:

- mantelzorg -

 

De mantel vol anjers is hiervan het symbool:

een anjer staat voor toewijding en doorzettingsvermogen

Geen nacht op de aard  die dat licht ooit nog dooft

Geen mens die de aard van die glans ooit berooft.

Al schijnt het te ver en al lijkt het te vaag

De ster van eertijds is het licht van vandaag.

 

En daarom is Kerstmis het feest van het licht.

Al is op de wereld van alles ontwricht.

De kans op een vrede is eig’lijk geen vraag;

De ster van eertijds is het licht van vandaag.

 

 

U ziet een bloemstuk in wit, dat omringd wordt door zwart.  Het geeft weer dat de duisternis niet overwint,  maar dat het Licht doorbreekt, hoe donker de omgeving ook lijkt te zijn.

UITLEG BIJ DE SYMBOLISCHE SCHIKKING

 

De Heilige Geest wordt uitgestort over de leerlingen van Jezus, verbeeld als vuur.

Eenvoudige vissers worden zo vurige getuigen van God.

De rode bloemen verbeelden het vuur van de Geest.

Kleine vonkjes van het vuur springen over

worden vlammen en wakkeren het vuur aan

dat de hele wereld door gaat.

Zo schenkt de Geest ook ons gaven,

zoals troost en bemoediging bieden ,die we

in dienst kunnen stellen van elkaar.

 

De Heilige Geest wordt in de bijbel ook wel weergegeven door

wuivend gras en door een duif, hier ook gebruikt in de schikking.

Het beeld van de duif is gemaakt door Margreet Scholten.

 
 
A. Donzek
 

Symbolisch bloemstuk  voor de overledenen van het afgelopen jaar.

 

Als wild gras in de bergen groeit de liefde.

Hoger en hoger gaat zij, wie zal haar kennen.


In de rimpels van de huid leeft de liefde.

Diep en verborgen is zij, wie zal haar kennen.

 

Uit de poorten van de ziel, spreekt de liefde.

Licht en vrij  gaat zij en laat zich kennen.

 

Dit lied vertelt over liefde en hoe dat gaandeweg groeit in het leven . Beginnend met verliefdheid en een beetje liefde zie je in het stuk dat het al verder gaand ook meer wordt. Kijk naar de rode rozen die verder naar boven steeds  meer in aantal worden.

Maar dat gaat niet zomaar, want het leven laat haar sporen na. In de rimpels van de groene aspedistra  zien we toch zo hier en daar een bloempje of een vrucht van de roos nl nozebottels,  getuigen van mooie momenten.  De wuivende grassen geven de aanwezigheid van de Geest weer, zichtbaar in een zachte bries.

Spreuk

God beantwoordt knie-mail

Nieuws

Elke week zijn er weer vrijwilligers die de kerk en overige zalen schoonmaken. Omdat dit groepje heel beperkt is, is het ondoenlijk om alles goed aan te pakken. Daarom willen we net als voorgaande jaren wat extra aandacht geven aan kerkzaal, toiletten, zaal, consistorie en keuken.

Wij hopen dan ook dat we dit jaar een grote groep krijgen die op 9 juni 2018 van 09:00 tot 13:00 uur  ons wil komen helpen. Meldt  u zich ook aan? Want vele handen maken licht werk. Geef het door aan een kerkenraadslid of per e-mail aan: Johan den Braber Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken. of Willem Noordzij Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.

                                                                       Met vriendelijke groet, Het CvK