Witte donderdag

Toelichting bij de schikking op de Avondmaalstafel.

 

Het kruis staat centraal in de Paastijd, als symbool van lijden. Vanavond beseffen we dat Jezus’ lijden nabij komt. Het kruis is echter ook een verwijzing naar het opstaan uit het lijden; naar de levensboom.

Een boom die stevig staat, is geplant aan stromend water, vrucht draagt en tot leven komt. Zo mogen we ook ons geloof, ons gemeenteleven zien. Groene takken rond het kruis geven hoop op dit leven weer. De schaal  met water, de doek, een pot witte viooltjes ( symbool van nederigheid, dienstbaarheid) verwijzen naar de voetwassing.

 

Goede vrijdag

Toelichting bij de symbolische schikking rond het kruis.

Het kruis staat voor velen in deze tijd van Pasen centraal; als beeld van lijden, zowel het persoonlijke lijden van Jezus, als van ons als mens. Daarnaast is het een verwijzing naar het lijden om ons heen, dichtbij en veraf op onze wereld.

Het kruisbeeld is deze avond behangen met zwarte doeken en jute; tekenen van rouw. Een doornenkroon is aan het kruis gehangen; Jezus’ kroon…..

 

Stille zaterdag

Toelichting bij de symbolische schikking rond het kruis.

 

Van donker naar licht. In deze nacht mogen we de overgang van de donkerte naar het Licht ervaren. De overgang  van de rouw, de donkerte van het graf naar de hoop, het licht van Pasen. De Paaskaars wordt de kerk binnengedragen, als symbool van dit feest.

De grote witte steen is weggerold van het graf, Windselen zijn achtergebleven. Er is ruimte gekomen om in het vroege morgenlicht In de groene tuin (teken van hoop) de Levende te ontmoeten.

 

Paasmorgen

Toelichting bij de symbolische schikking rond de Paaskaars.

De weggerolde steen, een leeg graf, de ruimte is onbegrensd……………. Ruimte om in het vroeg morgenlicht in de tuin De Levende te ontmoeten. Het Kruis is een bloeiend, levend Kruis geworden; een levensboom. Zo willen we gemeente zijn; als een boom vol leven, waarin vogels wonen, alle soorten vogels die er zijn.

Spreuk

Toeval is dat wat god je toe laat vallen

Maand Kalender
loader
Nieuws

Startzondag 2014


Op 21 september 2014 houden we onze
jaarlijkse startzondag. We starten de
dag met een feestelijke dienst waar `Up
to You` medewerking aan zal verlenen.

Hierna gaan we naar ‘de Parel’ waar een speciaal programma op u en jullie
wacht. Aansluitend zullen we met elkaar eten. Tijdens het eten zullen wij de
kinderen met mandjes langs laten gaan ter bestrijding van de onkosten.
Wij verwachten deze dag rond 14.30 uur gezamenlijk af te sluiten.
Geeft u zich ook op voor de startzondag? Dit zou leuk zijn!

Voor de planning van de startzondag willen we graag het volgende van u
weten: Blijft u mee-eten?
Of u iets lekkers wilt meenemen voor bij de koffie.

Opgeven kan ( tot 15 september) als volgt:
- er liggen intekenlijsten in beide kerken waar ook het programma op
zal staan waar u op in kan tekenen.
- door een e-mail te sturen of te bellen naar Annelies Gouw

Met hartelijke groet, de startzondagcommissie.