Als wild gras in de bergen groeit de liefde.

Hoger en hoger gaat zij, wie zal haar kennen.

 

In de rimpels van de huid leeft de liefde.

Diep en verborgen is zij, wie zal haar kennen.

 

Uit de poorten van de ziel, spreekt de liefde.

Licht en vrij  gaat zij en laat zich kennen.

 

Dit prachtige lied wordt af en toe door onze cantorij gezongen. Ik wil de tekst graag gebruiken om een  toepasselijk bloemstuk te maken.

Ook al wijst de kalender pas november aan, wij kijken toch al terug op het afgelopen jaar en noemen de namen van onze overledenen.

Er is een  tastbare lege plek en een onzichtbare wond ontstaan.

En ach, hoe vaak denken we terug aan de liefde die er was in de omgang met en de aandacht voor elkaar en in de aanraking.

Het stuk is geschikt om op het graf te leggen, maar ook niet te groot om het thuis bij een foto te plaatsen.

 

U kunt het bij mij bestellen vóór 19 november. De prijs bedraagt 17,50 euro.

Op vrijdag 24 november kunt u het ‘s avonds bij mij ophalen tussen 19 en 22 uur  aan de Blaakse Wetering 22. Als dat voor u een bezwaar is, kunnen we daar een  oplossing  voor zoeken.

 

Corry Ponstein-Kuipers,

Tel. 010-5015123 of emailadres Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken. .

Toelichting bij de symbolische schikking

PASEN
Op deze paasmorgen zien we een tuin vol feestelijk witte bloemen.
We mogen deelgenoot worden van de kracht van de opgestane Heer.
In de jaarringen van de boomstamschijven zien we groeikracht.
Het licht en de liefde van Jezus, zijn opstandingskracht mag onze kracht
worden.
UITLEG BIJ DE SYMBOLISCHE SCHIKKING

 

De Heilige Geest wordt uitgestort over de leerlingen van Jezus, verbeeld als vuur.

Eenvoudige vissers worden zo vurige getuigen van God.

De rode bloemen verbeelden het vuur van de Geest.

Kleine vonkjes van het vuur springen over

worden vlammen en wakkeren het vuur aan

dat de hele wereld door gaat.

Zo schenkt de Geest ook ons gaven,

zoals troost en bemoediging bieden ,die we

in dienst kunnen stellen van elkaar.

 

De Heilige Geest wordt in de bijbel ook wel weergegeven door

wuivend gras en door een duif, hier ook gebruikt in de schikking.

Het beeld van de duif is gemaakt door Margreet Scholten.

 
 
A. Donzek
 

Toelichting bij de symbolische schikking

WITTE DONDERDAG
Op deze dag vieren we het AVONDMAAL, we delen brood en wijn
en denken aan de voetwassing.
De nadruk ligt op dienen.
In de schikking verbeeldt de schaal met water,de voetwassing.
De gekrulde stelen van de amarylissen in de schaal staan voor de inzichzelf
gekeerde leerlingen.
Zij weigeren de taak van dienstknecht op zich te nemen.
Jezus gaat in zijn kracht staan, die wordt verbeeld door boomstamschijven.
Elke ring in de schijven staat voor groeikracht.
Hij roept de anderen op te doen zoals hij.
Toelichting bij de symbolische schikking
 
 
GOEDE VRIJDAG
 
We staan stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus.
Als symbool daarvan zien we het kruis,omwikkeld met prikkeldraad en zwart
doek.
Aan de voet van het kruis staan rode bloemen als teken van bloeddruppels.
Het licht lijkt te doven maar in de brandende kaars zien we de liefde van
God,liefde die nooit dooft.
De ringen in de boomstamschijven staan voor kracht:groeikracht.
Toelichting bij de symbolische schikking
 
STILLE ZATERDAG
 We bevonden ons in de schaduw van Jezus’ kruisdood.
De brandende kaars staat voor het licht van Pasen dat voorzichtig
doorbreekt.
Het kruis is omwikkeld met groene hedera: symbool van doorgaand leven.
De boomstamschijven verbeelden de kracht van Jezus die hij doorgeeft
aan ons.
Spreuk

God roept niet de bekwamen, Hij bekwaamt de geroepenen.

Nieuws

Dit jaar kan er weer gespaard worden voor boodschappenpakketten bij supermarkt de Plus in Poortugaal.

Vanaf 22 oktober 2017 tot en met 27 januari 2018 ontvangt u bij elke €10,- aan boodschappen  een gratis spaarzegel.

Ook de diaconie spaart mee voor deze boodschappenpakketten die naar mensen/gezinnen gaan in Poortugaal e.o. die dit steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.