Witte donderdag

Toelichting bij de schikking op de Avondmaalstafel.

 

Het kruis staat centraal in de Paastijd, als symbool van lijden. Vanavond beseffen we dat Jezus’ lijden nabij komt. Het kruis is echter ook een verwijzing naar het opstaan uit het lijden; naar de levensboom.

Een boom die stevig staat, is geplant aan stromend water, vrucht draagt en tot leven komt. Zo mogen we ook ons geloof, ons gemeenteleven zien. Groene takken rond het kruis geven hoop op dit leven weer. De schaal  met water, de doek, een pot witte viooltjes ( symbool van nederigheid, dienstbaarheid) verwijzen naar de voetwassing.

 

Goede vrijdag

Toelichting bij de symbolische schikking rond het kruis.

Het kruis staat voor velen in deze tijd van Pasen centraal; als beeld van lijden, zowel het persoonlijke lijden van Jezus, als van ons als mens. Daarnaast is het een verwijzing naar het lijden om ons heen, dichtbij en veraf op onze wereld.

Het kruisbeeld is deze avond behangen met zwarte doeken en jute; tekenen van rouw. Een doornenkroon is aan het kruis gehangen; Jezus’ kroon…..

 

Stille zaterdag

Toelichting bij de symbolische schikking rond het kruis.

 

Van donker naar licht. In deze nacht mogen we de overgang van de donkerte naar het Licht ervaren. De overgang  van de rouw, de donkerte van het graf naar de hoop, het licht van Pasen. De Paaskaars wordt de kerk binnengedragen, als symbool van dit feest.

De grote witte steen is weggerold van het graf, Windselen zijn achtergebleven. Er is ruimte gekomen om in het vroege morgenlicht In de groene tuin (teken van hoop) de Levende te ontmoeten.

 

Paasmorgen

Toelichting bij de symbolische schikking rond de Paaskaars.

De weggerolde steen, een leeg graf, de ruimte is onbegrensd……………. Ruimte om in het vroeg morgenlicht in de tuin De Levende te ontmoeten. Het Kruis is een bloeiend, levend Kruis geworden; een levensboom. Zo willen we gemeente zijn; als een boom vol leven, waarin vogels wonen, alle soorten vogels die er zijn.

Spreuk

Heb jij je blik al op oneinidg?

Maand Kalender
loader
Nieuws

De jeugdclub begint weer op woensdag 17 september.
Is knutselen je hobby? Of met elkaar een quiz spelen? Iets maken voor
Vader- en Moederdag?
Op woensdagavond bieden wij jou die mogelijkheid. Wij zijn een jeugdclub
die elke week bij elkaar komt om iets leuks te doen. We beginnen de avond
met gebed en een kort Bijbelverhaal. Knutselwerkjes maken we van
verschillende materialen, zoals papier, leer, papier-maché. We gaan ook
figuurzagen, verven, speurtochten lopen of een quiz doen. Natuurlijk vieren
we ook met elkaar sinterklaasavond en het kerstfeest.
Kom ook met een vriendje of vriendinnetje, gezellig met elkaar. Het is voor
kinderen van groep 5 t/m groep 8 van de basisschool.
Waar: "De Kapel", Achterweg 16 in Poortugaal
Tijd: 19.00 uur tot 20.00 uur
Contributie: € 1,60 per maand
meer informatie via Janineke Kros