Witte donderdag

Toelichting bij de schikking op de Avondmaalstafel.

 

Het kruis staat centraal in de Paastijd, als symbool van lijden. Vanavond beseffen we dat Jezus’ lijden nabij komt. Het kruis is echter ook een verwijzing naar het opstaan uit het lijden; naar de levensboom.

Een boom die stevig staat, is geplant aan stromend water, vrucht draagt en tot leven komt. Zo mogen we ook ons geloof, ons gemeenteleven zien. Groene takken rond het kruis geven hoop op dit leven weer. De schaal  met water, de doek, een pot witte viooltjes ( symbool van nederigheid, dienstbaarheid) verwijzen naar de voetwassing.

 

Goede vrijdag

Toelichting bij de symbolische schikking rond het kruis.

Het kruis staat voor velen in deze tijd van Pasen centraal; als beeld van lijden, zowel het persoonlijke lijden van Jezus, als van ons als mens. Daarnaast is het een verwijzing naar het lijden om ons heen, dichtbij en veraf op onze wereld.

Het kruisbeeld is deze avond behangen met zwarte doeken en jute; tekenen van rouw. Een doornenkroon is aan het kruis gehangen; Jezus’ kroon…..

 

Stille zaterdag

Toelichting bij de symbolische schikking rond het kruis.

 

Van donker naar licht. In deze nacht mogen we de overgang van de donkerte naar het Licht ervaren. De overgang  van de rouw, de donkerte van het graf naar de hoop, het licht van Pasen. De Paaskaars wordt de kerk binnengedragen, als symbool van dit feest.

De grote witte steen is weggerold van het graf, Windselen zijn achtergebleven. Er is ruimte gekomen om in het vroege morgenlicht In de groene tuin (teken van hoop) de Levende te ontmoeten.

 

Paasmorgen

Toelichting bij de symbolische schikking rond de Paaskaars.

De weggerolde steen, een leeg graf, de ruimte is onbegrensd……………. Ruimte om in het vroeg morgenlicht in de tuin De Levende te ontmoeten. Het Kruis is een bloeiend, levend Kruis geworden; een levensboom. Zo willen we gemeente zijn; als een boom vol leven, waarin vogels wonen, alle soorten vogels die er zijn.

Spreuk

Maak u geen zorgen over

wat u niet begrijpt van de Bijbel.

Maak u zorgen over wat u wél begrijpt,

maar niet in de praktijk brengt

Maand Kalender
loader
Nieuws

Catechisatie De basiscatechese voor kinderen uit groep 7 en 8 is elke dinsdag van 16.15-17.00 uur in de Haven o.l.v. ds. Scholten en o.a. mw. Esther de Jongh. De deur is al open om 16.00 uur. De volgende bijeenkomst van de catechisatie voor 12-15-jarigen is op maandag 23 maart. Van 19.00-20.00 uur o.l.v. ds. Van de Graaf bij haar thuis aan de Molenweg 19. Let op: dat is 3 weken na de vorige keer! Dit is al weer de laatste bijeenkomst van dit seizoen.

Marnix naar India. Van maandag 16 februari t/m vrijdag 27 februari zijn wij met een groep van 12 leerlingen en 2 docenten van het Marnix Gymnasium te Rotterdam in India geweest voor een internationale stage. Op de Riha Community School van de Christelijke stichting YuvaLok te Bangalore mochten wij in verschillende groepjes workshops geven aan kansarme straatkinderen die op deze school onderwijs en maaltijden krijgen aangeboden. Het was een fantastische reis, heel indrukwekkend en overweldigend. Een reis om nooit meer te vergeten.

Zondag 22 maart zullen wij tijdens de jeugddienst een presentatie geven en u vertellen over onze belevenissen. Na de dienst zullen wij als Indiagangers, samen met de Pre-GJV bij de koffie zelf gebakken lekkernijen aanbieden. Daarna organiseren wij een spelletjesochtend (tot ± 13.00 uur) met gezelschapsspelletjes voor jong en oud. Wij nemen ons spaarvarken mee voor een vrije gift, want wij zijn nog steeds volop bezig met het inzamelen van geld voor deze stichting in India. Wij hopen u graag terug te zien! Alvast bedankt namens alle India-gangers, Elisa Mons

Open je handen (loslaten) 22 maart 2015 12- Jeugddienst Kerkgebouw De Haven 9.30 uur