Witte donderdag

Toelichting bij de schikking op de Avondmaalstafel.

 

Het kruis staat centraal in de Paastijd, als symbool van lijden. Vanavond beseffen we dat Jezus’ lijden nabij komt. Het kruis is echter ook een verwijzing naar het opstaan uit het lijden; naar de levensboom.

Een boom die stevig staat, is geplant aan stromend water, vrucht draagt en tot leven komt. Zo mogen we ook ons geloof, ons gemeenteleven zien. Groene takken rond het kruis geven hoop op dit leven weer. De schaal  met water, de doek, een pot witte viooltjes ( symbool van nederigheid, dienstbaarheid) verwijzen naar de voetwassing.

 

Goede vrijdag

Toelichting bij de symbolische schikking rond het kruis.

Het kruis staat voor velen in deze tijd van Pasen centraal; als beeld van lijden, zowel het persoonlijke lijden van Jezus, als van ons als mens. Daarnaast is het een verwijzing naar het lijden om ons heen, dichtbij en veraf op onze wereld.

Het kruisbeeld is deze avond behangen met zwarte doeken en jute; tekenen van rouw. Een doornenkroon is aan het kruis gehangen; Jezus’ kroon…..

 

Stille zaterdag

Toelichting bij de symbolische schikking rond het kruis.

 

Van donker naar licht. In deze nacht mogen we de overgang van de donkerte naar het Licht ervaren. De overgang  van de rouw, de donkerte van het graf naar de hoop, het licht van Pasen. De Paaskaars wordt de kerk binnengedragen, als symbool van dit feest.

De grote witte steen is weggerold van het graf, Windselen zijn achtergebleven. Er is ruimte gekomen om in het vroege morgenlicht In de groene tuin (teken van hoop) de Levende te ontmoeten.

 

Paasmorgen

Toelichting bij de symbolische schikking rond de Paaskaars.

De weggerolde steen, een leeg graf, de ruimte is onbegrensd……………. Ruimte om in het vroeg morgenlicht in de tuin De Levende te ontmoeten. Het Kruis is een bloeiend, levend Kruis geworden; een levensboom. Zo willen we gemeente zijn; als een boom vol leven, waarin vogels wonen, alle soorten vogels die er zijn.

Spreuk

Toeval is dat wat god je toe laat vallen

Maand Kalender
loader
Nieuws

‘We gooien het over een ander boeg’, dat was de boodschap van de startzondag. Eén van de activiteiten die we in dit kader graag willen uitproberen is de zang- en aanbiddingsdienst die op 5 oktober in De Haven zal plaatsvinden. We zullen daar God groot maken met veel opwekkingsliederen!

 
Mocht u twijfelen over wat aanbidding is, en waarom en hoe we God kunnen aanbidden: Ruben van der Wolf is onze gastspreker van de middag en gaat met ons nadenken over dit onderwerp.
 
De dienst zal muzikaal worden geleid door de lokale gelegenheidsband met voorzangers onder leiding van Edward en Cor. De inloop is vanaf 14.30 uur met koffie en thee en de dienst start om 15:00 uur.
 
Kortom, wilt u met ons meedoen om het over een andere boeg te gooien? U bent van harte uitgenodigd. Een extra warme uitnodiging voor de jeugd: Wij hopen vooral ook dat  jullie met ons mee willen proberen wat jullie van zo’n dienst vinden. Voor meer informatie, klik hier
 
Tot 5 oktober,
 
Annelies, Edward, Cor, Richard en Anja
 
 
NB we zijn nog op zoek naar vrijwilligers die wat lekkers willen bakken voor bij de koffie, wie kan ons daarbij helpen? De bakkers mogen zich aanmelden per mail of bellen 5014962