Witte donderdag

Toelichting bij de schikking op de Avondmaalstafel.

 

Het kruis staat centraal in de Paastijd, als symbool van lijden. Vanavond beseffen we dat Jezus’ lijden nabij komt. Het kruis is echter ook een verwijzing naar het opstaan uit het lijden; naar de levensboom.

Een boom die stevig staat, is geplant aan stromend water, vrucht draagt en tot leven komt. Zo mogen we ook ons geloof, ons gemeenteleven zien. Groene takken rond het kruis geven hoop op dit leven weer. De schaal  met water, de doek, een pot witte viooltjes ( symbool van nederigheid, dienstbaarheid) verwijzen naar de voetwassing.

 

Goede vrijdag

Toelichting bij de symbolische schikking rond het kruis.

Het kruis staat voor velen in deze tijd van Pasen centraal; als beeld van lijden, zowel het persoonlijke lijden van Jezus, als van ons als mens. Daarnaast is het een verwijzing naar het lijden om ons heen, dichtbij en veraf op onze wereld.

Het kruisbeeld is deze avond behangen met zwarte doeken en jute; tekenen van rouw. Een doornenkroon is aan het kruis gehangen; Jezus’ kroon…..

 

Stille zaterdag

Toelichting bij de symbolische schikking rond het kruis.

 

Van donker naar licht. In deze nacht mogen we de overgang van de donkerte naar het Licht ervaren. De overgang  van de rouw, de donkerte van het graf naar de hoop, het licht van Pasen. De Paaskaars wordt de kerk binnengedragen, als symbool van dit feest.

De grote witte steen is weggerold van het graf, Windselen zijn achtergebleven. Er is ruimte gekomen om in het vroege morgenlicht In de groene tuin (teken van hoop) de Levende te ontmoeten.

 

Paasmorgen

Toelichting bij de symbolische schikking rond de Paaskaars.

De weggerolde steen, een leeg graf, de ruimte is onbegrensd……………. Ruimte om in het vroeg morgenlicht in de tuin De Levende te ontmoeten. Het Kruis is een bloeiend, levend Kruis geworden; een levensboom. Zo willen we gemeente zijn; als een boom vol leven, waarin vogels wonen, alle soorten vogels die er zijn.

Spreuk

God beantwoordt knie-mail

Maand Kalender
loader
Nieuws

Het inleveren van kerstpakketten
De tijd breekt weer aan van de kerstpakketten.Als u een pakket (of een gedeelte ervan) wilt afstaan voor mensen die dit heel goed kunnen gebruiken is dat van harte welkom bij de diaconie. Wij kunnen er mensen blij mee maken en ze een extraatje bezorgen in deze feestelijke maand. U kunt ze inleveren bij: Josien Langerak. Kerkstraat 49 in Poortugaal. Telefoonnr 010-5018895


Kerstattenties
Ook dit jaar zal de diaconie weer kerstattenties bezorgen bij ouderen en zieken. Alleen voor de bezorgers verandert er iets dit jaar. Zij kunnen de kerstattenties meenemen na de kerkdienst van 14 december. Zodat iedereen genoeg tijd heeft om de kerstattenties in de week voor kerst te bezorgen.

Sparen voor boodschappenpakketten bij de Plusmarkt
U heeft het misschien al gezien in de folder of op tv: de Plusmarkt heeft een actie waarbij je kunt sparen voor een boodschappenpakket. De actie loopt tot 14 februari. Net als bij de vorige editie sparen wij mee! Heeft u dus
zegeltjes over, dan maakt u de diaconie hier blij mee. De pakketten die wij bij elkaar sparen verdelen we onder huishoudens die dit goed kunnen gebruiken. In de beide kerken komt een doos te staan waar u de zegels
kunt inleveren. Mocht u vragen hebben, of een huishouden weten waar u denkt dat een pakket welkom zou zijn, neem dan contact op met Helmar en Marjolijn (helmarjolijn at hetnet.nl of 010 4159910). Alvast bedankt!

Namens de diaconie,