Toelichting bij de symbolische schikkingen in de Goede Week en met Pasen

 

In de veertigdagen-tijd hebben we teksten gehoord en liederen gezongen rond het thema  ‘IK ZORG VOOR JOU ‘.

Jezus maakt op weg naar Pasen moeilijke dingen mee.Hij wordt op de proef gesteld in de woestijn, hij weet dat mensen hem naar het leven staan.

Maar bij al die dingen is Jezus niet alleen. God zorgt voor hem.

Met Pasen zal blijken dat zijn Vader ook in de donkerste nacht voor hem blijft zorgen.

Hoe kunnen wij voor anderen zorgen?Door bv. met iemand te praten, iemand uit te nodigen om te komen eten.Of ervoor te zorgen dat iemand zich op een nieuwe plaats thuis kan voelen.

Zo zorgt God voor Jezus,zo zorgt Jezus voor mensen die hij tegenkomt en zo kunnen wij voor elkaar zorgen.

De weg in deze ‘Goede Week ‘,met de zorg voor de ander,het leed en het lijden, maar ook het licht van Paasmorgen dat ons tegemoet schijnt en het feest van Pasen,is verbeeldt in de volgende schikkingen:

 

WITTE DONDERDAG

Toelichting bij de symbolische schikking

Johannes 17 :Het Hogepriesterlijk gebed

‘Opdat de liefde, waarmee Gij mij liefgehad hebt, in hen zij en Ik in hen’.

 

Op deze dag uit zich de LIEFDE en ZORG voor de discipelen van Jezus

en hun uitzending in de wereld zich in de voetwassing.

De schikking verbeeldt het ‘levend water ‘dat wordt uitgegoten

                                 - ook voor ons-

Er zijn 12 bloemen :voor iedere discipel één:

           -allen zijn gekend: net als wij-

 

                    GOEDE VRIJDAG

    Toelichting bij de symbolische schikking

   Joannes 19: Zie de mens  -De Kruisiging-

 

    Aan het kruis hangt een doornenkroon.

Jezus wordt bespot: ‘de soldaten vlochten een kroon van doornen‘.

  In de kroon is Judaspenning verwerkt:

          -loon van het verraad-

Het zwarte doek verbeeldt het kleed dat Jezus omgehangen kreeg.

Bloeddruppels die tijdens de kruisgang op de grond vielen veranderden

         volgens een legende in rode bloemen.

      Zij zijn aan de voet van het kruis geplaatst.

STILLE ZATERDAG

Toelichting bij de symbolische schikking.

 

      In Stilte komen wij de kerk binnen:

- de stilte van het GRAF -

De gebeurtenissen van de laatste dagen galmen nog na:

alles lijkt duister en doods.

Er is geen kleur te zien: vandaar de donkere doeken bij het kruis.

Alles is nog stil, het gaf nog gesloten achter een grote steen.

     Toch gloort er Hoop in de duisternis.

          In een schikking zijn er naast donkere, dorre takken

                                     lichte bloemen te zien.

   Er is ook het licht van een kaars:

        in deze nacht komt

     - HET LICHT VAN PASEN -

           ons tegemoet!

 

Toelichting bij de symbolische schikking

PASEN
Op deze paasmorgen zien we een tuin vol feestelijk witte bloemen.
We mogen deelgenoot worden van de kracht van de opgestane Heer.
In de jaarringen van de boomstamschijven zien we groeikracht.
Het licht en de liefde van Jezus, zijn opstandingskracht mag onze kracht
worden.
UITLEG BIJ DE SYMBOLISCHE SCHIKKING

 

De Heilige Geest wordt uitgestort over de leerlingen van Jezus, verbeeld als vuur.

Eenvoudige vissers worden zo vurige getuigen van God.

De rode bloemen verbeelden het vuur van de Geest.

Kleine vonkjes van het vuur springen over

worden vlammen en wakkeren het vuur aan

dat de hele wereld door gaat.

Zo schenkt de Geest ook ons gaven,

zoals troost en bemoediging bieden ,die we

in dienst kunnen stellen van elkaar.

 

De Heilige Geest wordt in de bijbel ook wel weergegeven door

wuivend gras en door een duif, hier ook gebruikt in de schikking.

Het beeld van de duif is gemaakt door Margreet Scholten.

 
 
A. Donzek
 

Toelichting bij de symbolische schikking

WITTE DONDERDAG
Op deze dag vieren we het AVONDMAAL, we delen brood en wijn
en denken aan de voetwassing.
De nadruk ligt op dienen.
In de schikking verbeeldt de schaal met water,de voetwassing.
De gekrulde stelen van de amarylissen in de schaal staan voor de inzichzelf
gekeerde leerlingen.
Zij weigeren de taak van dienstknecht op zich te nemen.
Jezus gaat in zijn kracht staan, die wordt verbeeld door boomstamschijven.
Elke ring in de schijven staat voor groeikracht.
Hij roept de anderen op te doen zoals hij.
Toelichting bij de symbolische schikking
 
 
GOEDE VRIJDAG
 
We staan stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus.
Als symbool daarvan zien we het kruis,omwikkeld met prikkeldraad en zwart
doek.
Aan de voet van het kruis staan rode bloemen als teken van bloeddruppels.
Het licht lijkt te doven maar in de brandende kaars zien we de liefde van
God,liefde die nooit dooft.
De ringen in de boomstamschijven staan voor kracht:groeikracht.
Toelichting bij de symbolische schikking
 
STILLE ZATERDAG
 We bevonden ons in de schaduw van Jezus’ kruisdood.
De brandende kaars staat voor het licht van Pasen dat voorzichtig
doorbreekt.
Het kruis is omwikkeld met groene hedera: symbool van doorgaand leven.
De boomstamschijven verbeelden de kracht van Jezus die hij doorgeeft
aan ons.
Spreuk

Heer, leer mij te accepteren wat ik niet kan veranderen, geef mij de moed om te veranderen wat ik kan veranderen en wijsheid om het verschil te weten

Nieuws

Zondag 25 mrt                    Palmzondag                      kleur: paars

Dienst in de Dorpskerk

 Kerkdienst  9.30 u.        Dhr. E. de Jongh, Rhoon

 Collecten:                      Bloemendienst / Kerkbeheer

Muzikale begeleiding:     organist Jan Teeuw