Toelichting bij de symbolische schikking

PASEN
Op deze paasmorgen zien we een tuin vol feestelijk witte bloemen.
We mogen deelgenoot worden van de kracht van de opgestane Heer.
In de jaarringen van de boomstamschijven zien we groeikracht.
Het licht en de liefde van Jezus, zijn opstandingskracht mag onze kracht
worden.

Toelichting bij de symbolische schikking

WITTE DONDERDAG
Op deze dag vieren we het AVONDMAAL, we delen brood en wijn
en denken aan de voetwassing.
De nadruk ligt op dienen.
In de schikking verbeeldt de schaal met water,de voetwassing.
De gekrulde stelen van de amarylissen in de schaal staan voor de inzichzelf
gekeerde leerlingen.
Zij weigeren de taak van dienstknecht op zich te nemen.
Jezus gaat in zijn kracht staan, die wordt verbeeld door boomstamschijven.
Elke ring in de schijven staat voor groeikracht.
Hij roept de anderen op te doen zoals hij.
Toelichting bij de symbolische schikking
 
 
GOEDE VRIJDAG
 
We staan stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus.
Als symbool daarvan zien we het kruis,omwikkeld met prikkeldraad en zwart
doek.
Aan de voet van het kruis staan rode bloemen als teken van bloeddruppels.
Het licht lijkt te doven maar in de brandende kaars zien we de liefde van
God,liefde die nooit dooft.
De ringen in de boomstamschijven staan voor kracht:groeikracht.
Toelichting bij de symbolische schikking
 
STILLE ZATERDAG
 We bevonden ons in de schaduw van Jezus’ kruisdood.
De brandende kaars staat voor het licht van Pasen dat voorzichtig
doorbreekt.
Het kruis is omwikkeld met groene hedera: symbool van doorgaand leven.
De boomstamschijven verbeelden de kracht van Jezus die hij doorgeeft
aan ons.
UITLEG BIJ DE SYMBOLISCHE SCHIKKING

 

De Heilige Geest wordt uitgestort over de leerlingen van Jezus, verbeeld als vuur.

Eenvoudige vissers worden zo vurige getuigen van God.

De rode bloemen verbeelden het vuur van de Geest.

Kleine vonkjes van het vuur springen over

worden vlammen en wakkeren het vuur aan

dat de hele wereld door gaat.

Zo schenkt de Geest ook ons gaven,

zoals troost en bemoediging bieden ,die we

in dienst kunnen stellen van elkaar.

 

De Heilige Geest wordt in de bijbel ook wel weergegeven door

wuivend gras en door een duif, hier ook gebruikt in de schikking.

Het beeld van de duif is gemaakt door Margreet Scholten.

 
 
A. Donzek
 
Spreuk

Heb jij je blik al op oneinidg?

Nieuws

 

Zondag  14  jan.       2e zondag na Epifanie             kleur: groen

Dienst in de Maranathakerk te Rhoon

Dienst van de eenheid

 

 

Kerkdienst    10.00 u.    Ds. M.H. v.d. Graaf en

                                      voorganger uit de RK parochie