Goede Week  2015

Uitleg bij de symbolische schikkingen.

 

 

 

Witte Donderdag

Op deze dag gedenken wij hoe Jezus’ handen de voeten wasten van zijn leerlingen. Na de voetwassing vraagt Jezus zijn leerlingen om te doen als Hij: Waar en naar wie strekken wij onze handen uit? We zien uitnodigende handen, om te doen als Hij. Water in een schaal en linnen doeken verbeelden de voetwassing. 12 Witte bloemen geven Jezus en zijn discipelen weer.

 

 

 


Goede Vrijdag

We staan stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus. Als symbool hiervan hangen er zwarte doeken aan het kruis. Een gebalde hand verbeeldt de gebalde vuisten die naar Jezus worden opgestoken. De open hand symboliseert de overgave van Jezus. Rode bloemen bij het kruis verwijzen naar het lijden van Jezus en zijn vergoten bloed.

 


Stille Zaterdag

We bevinden ons nog in de schaduw van Jezus’ kruisdood. Geopende handen, iets naar elkaar gebogen verbeelden handen in rust, stilte. We lezen verhalen over opstanding en voorzichtig breekt het licht van Pasen door, verbeeldt door witte bloemen en kaarslicht.

 


Pasen

Vandaag vieren we Pasen:

Het geheim van leven dwars door de dood heen. Maria uit Magdalena strekt haar handen uit naar degene die ze dacht kwijt te raken. Ze wil vast pakken en niet meer loslaten. Ze hoort dat haar handen los moeten laten. Alleen met open handen is het geheim van de opstanding te beleven Gevat in glas zijn de tranen van Maria te zien-dwars door de tranen van verdriet breekt de hoop door. Met een feestelijk witte schikking wordt het Paasfeest verbeeld.

 

De handen zijn na het maken van de foto in het stuk geplaatst.

 

Werkgroep symbolisch bloemschikken: J. de Heer, C.Ponstein, A.Dronzek

 

Het oorspronkelijke document vindt u hier

Witte donderdag

Toelichting bij de schikking op de Avondmaalstafel.

 

Het kruis staat centraal in de Paastijd, als symbool van lijden. Vanavond beseffen we dat Jezus’ lijden nabij komt. Het kruis is echter ook een verwijzing naar het opstaan uit het lijden; naar de levensboom.

Een boom die stevig staat, is geplant aan stromend water, vrucht draagt en tot leven komt. Zo mogen we ook ons geloof, ons gemeenteleven zien. Groene takken rond het kruis geven hoop op dit leven weer. De schaal  met water, de doek, een pot witte viooltjes ( symbool van nederigheid, dienstbaarheid) verwijzen naar de voetwassing.

 

Goede vrijdag

Toelichting bij de symbolische schikking rond het kruis.

Het kruis staat voor velen in deze tijd van Pasen centraal; als beeld van lijden, zowel het persoonlijke lijden van Jezus, als van ons als mens. Daarnaast is het een verwijzing naar het lijden om ons heen, dichtbij en veraf op onze wereld.

Het kruisbeeld is deze avond behangen met zwarte doeken en jute; tekenen van rouw. Een doornenkroon is aan het kruis gehangen; Jezus’ kroon…..

 

Stille zaterdag

Toelichting bij de symbolische schikking rond het kruis.

 

Van donker naar licht. In deze nacht mogen we de overgang van de donkerte naar het Licht ervaren. De overgang  van de rouw, de donkerte van het graf naar de hoop, het licht van Pasen. De Paaskaars wordt de kerk binnengedragen, als symbool van dit feest.

De grote witte steen is weggerold van het graf, Windselen zijn achtergebleven. Er is ruimte gekomen om in het vroege morgenlicht In de groene tuin (teken van hoop) de Levende te ontmoeten.

 

Paasmorgen

Toelichting bij de symbolische schikking rond de Paaskaars.

De weggerolde steen, een leeg graf, de ruimte is onbegrensd……………. Ruimte om in het vroeg morgenlicht in de tuin De Levende te ontmoeten. Het Kruis is een bloeiend, levend Kruis geworden; een levensboom. Zo willen we gemeente zijn; als een boom vol leven, waarin vogels wonen, alle soorten vogels die er zijn.

Spreuk

God roept niet de bekwamen, Hij bekwaamt de geroepenen.

Maand Kalender
loader
Nieuws

De komende weken is het wat betreft de activiteiten al iets rustiger dan de afgelopen tijd. Pasen, met al  haar voorbereidingen is gevierd. En het was goed.

De verkoop van de “40 dagen tijd-boekjes” heeft nog een positief saldo opgeleverd. Er wordt € 60,50 overgemaakt op het project in Ethiopië.

 

Zo goed en zo kwaad als het gaat.

Op donderdag 16 april start deel twee van de gesprekskring “Zo goed en zo kwaad als het gaat.” Ging het in het eerste deel  o.a. over: ”waarom is er kwaad in de wereld” en “wie heeft dat gemaakt”, nu komen onderwerpen aan de orde als: ”oorlog en vrede, omgaan met kwetsbaar leven, onrecht in de wereld”. Hoe moeten we daarmee omgaan? Er zal gebruik gemaakt worden van beeld en geluid en u krijgt voorafgaand aan de avond stukjes tekst te lezen met vragen. De avonden, t.w. 16 april, 21 mei en 18 juni, worden geleid door ds. Rob Maas en bij hem kunt u ook verdere inlichtingen krijgen en u opgeven. De avonden worden gehouden in de Maranathakerk aan de Kleidijk en beginnen om 19.45 uur.

Telefoon 06-24820639, email dsrobmaas@xs4all.n.l.

Spelen met de Psalmen.

Opnieuw is er een avond over de psalmen en deze keer gaat er geschilderd worden. Na het boetseren en tekenen zal  nu op deze creatieve manier uiting gegeven kunnen worden aan úw beleving van psalm 104.  Blandine van Noordt, bij velen al bekend, gaat deze avond begeleiden en u zo nodig erbij helpen. Een uitdaging wellicht maar zeker het proberen waard. U bent welkom in het Boerderijtje in Rhoon, waar de deur om 19.45 uur open staat voor een kopje koffie. Aanvang 20 uur.

Voor inlichtingen en opgave kunt u terecht bij ds. Bert Scholten tel. 010-5012441, email Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken. .

Gebedsgroep Poortugaal .

Deze groep komt weer bijeen op woensdag 29 april. Ook al is het meivakantie en zullen er ongetwijfeld mensen weg zijn, de trouwe achterblijvers komen samen om te spreken  over en te bidden  voor kerk, gemeente, zieken en samenleving. Waar? De Haven. Hoe laat? 9.45 uur, maar vooraf is er voor iedereen een kopje koffie. Voor inlichtingen kunt u terecht bij ds. Bert Scholten of mevr. Esther Roetman, tel. 010-5017303 of email Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken. .

Dit zijn de activiteiten voor de komende 14 dagen, wel geef ik u alvast de datum voor de groepen “Opnieuw geloven bij de Bron” en “Aan het woord” door tw donderdag 7 mei.

Nu gaat het pr-stokje over in handen van mevr. Ali Molenaar.

Namens de commissie, Corry Ponstein-Kuipers.

Gespreksgroep Vrouw en Geloof

Het verlangen 'een gespreksgroep voor vrouwen' heeft er voor gezorgd dat nog steeds op de eerste woensdag in de maand inderdaad een aantal vrouwen bij elkaar komt in 't Boerderijtje om daar met elkaar te praten. De gesprekken gingen over thema's die ons persoonlijk raken, zoals 'hoe te geloven in deze tijd', 'hoe te leven met de dood van een dierbare', over  'Tijd voor de ziel' nemen van Mia Leijssen,  'Overlevingskunst' geschreven door Christa Anbeek en het boek van Harm Knoop,' Leef je eigen Mythen'.

Dit seizoen waren artikelen uit het dagblad Trouw en het NRC onze leidraad, o.a. een artikel van Gerbert van Loenen, schrijver van het boek 'Hij had beter dood kunnen zijn', een essay van Rik Torfs met als titel Lof der onzekerheid, er waren Levenslessen van Jan Terlouw, we hebben ons verdiept in het strafrecht, levenslange straffen, de doodstraf en herstelrecht volgens de Thesofia, en een artikel van Marjoleine de Vos die in de Bergkerk in Amersfoort de Amersfoortse Bergrede uitsprak.  Naast het gesprek is er ook altijd ruimte voor mooie muziek en het aansteken van een kaarsje.

De laatste bijeenkomst - 6 mei - zullen we de thema's van de besproken artikelen terug laten komen in een viering. Het kan immers niet zo zijn dat je iets leest, of hoort en daarna weer over gaat tot de orde van de dag?

In oktober - eerste woensdag van de maand - gaan we weer verder met deze gespreksgroep.

Interesse? Zoek gerust eens contact met Willy van Pelt-van Bokkem - Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.