Spreuk

Maak u geen zorgen over

wat u niet begrijpt van de Bijbel.

Maak u zorgen over wat u wél begrijpt,

maar niet in de praktijk brengt

Nieuws

Uitnodiging

Beste gemeenteleden

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de GEMEENTE-AVOND op woensdag 14 december a.s om 20.15 uur in de Dorpskerk van Poortugaal.

Op deze avond willen we u graag informeren over de stand van zaken m.b.t. de gebouwen. In het eerste deel van de avond bespreken we de uitkomsten van het onderzoek naar Variant V. Na de pauze zullen we ook spreken over o.a. nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de centrumplannen vanuit de burgerlijke gemeente van Poortugaal.

We hopen op deze belangrijke avond velen van u te mogen begroeten.

We beginnen om 20.15 uur. Vanaf 19.45 uur kunt u binnenlopen en is er koffie en thee. Van harte welkom! Namens de gezamenlijke kerkenraad, Anneke Chin-A-Fat